Đấu Thầu

Hiện tại, bạn chưa đăng ký thành viên của hệ thống, vui lòng nhấn Đăng Nhập để bắt đầu sử dụng hệ thống.

THÔNG BÁO

Hệ thống đấu thầu trực tuyến - Online e.Tender (phiên bản nhà thầu) được cung cấp MIỄN PHÍ phục vụ cho các nhà thầu kê khai thông tin sản phẩm tham dự thầu.

Để tránh trường hợp khách hàng bị kẻ xấu lợi dụng yêu cầu nạp tiền để đăng ký (hoặc các hình thức đăng ký bằng tiền khác), hệ thống đấu thầu trực tuyến - Online e.Tender KHÔNG có bất cứ YÊU CẦU nào đối với nhà thầu phải đăng ký bằng tiền để được sử dụng hệ thống